Vėdinimo sistemų derinimas: kodėl tai būtina atlikti?

Vis daugiau žmonių suvokiant, kad patalpų vėdinimo problemos nepavyks išspręsti atidarytais langais ir natūraliu traukos principu, rekuperacinės sistemos įsirengimas naujuose namuose tampa savaime suprantamu dalyku. Tačiau, vis dar neretai susiduriame su atvejais, kai klientai kreipiasi pagalbos dėl prasto, naujai suprojektuotų ir įrengtų rekuperatorių veikimo. Akivaizdu, jog nauji ir aukšta veikimo kokybe pasižymintys įrenginiai prastai veikti tiesiog negali, todėl, visų pirma, šiuo atveju rekomenduojame įsitikinti, kad įrenginys yra subalansuotas tinkamai. Vėdinimo sistemų derinimas turi ypač didelę įtaką rekuperacinių sistemų efektyvumui ir veikimo kokybei, todėl šio svarbaus žingsnio praleisti arba jį atlikti nekruopščiai – tiesiog negalima.

Vėdinimo sistemų derinimas: nuo ko pradėti?

Vėdinimo sistemų derinimas dažniausiai yra atliekamas rekuperacinę sistemą jau pakabinus numatytoje vietoje bei pajungus oro padavimo ir ištraukimo vamzdžius. Derinant rekuperacinę sistemą užtikrinama, kad oro padavimo ir ištraukimo srautai patalpose sutaps, tokiu būdu garantuojant, jog tiekiamo oro temperatūra bus teisinga ir nemažės pačios vėdinimo sistemos naudingumas

Prieš imantis balansavimo darbų svarbu atkreipti dėmesį į tai, jog didžiausia trauka ir išpūtimas yra angose, kurios yra arčiausia paskirstymo dėžės ir, kurių ortakiai trumpiausi bei turi mažiausia posūkių. Rekomenduojama, jog būtent nuo šių taškų ir būtų pradedamas vėdinimo sistemų derinimas. Sureguliavus greitį padavimo ortakyje, kuriame greičio skirtumas (lyginant su norimu) buvo didžiausias, reikia matuoti greičius likusiuose padavimo ortakiuose, taip išsiaiškinant, kuriame iš jų greičių skirtumas yra didžiausias ir kurį teks reguliuoti sekantį. Vedinimo sistemų derinimas analogiškai vykdomas ir padavimo ortakiuose, kol bendrai pasiekiami norimi oro tėkmės greičiai.

Vėdinimo sistemų derinimas anemometru

Verta žinoti, jog rekuperatoriaus balansavimas yra atliekamas anemometro pagalba, kuris leidžia greitai ir tiksliai nustatyti oro įleidimo ir išleidimo angomis keliaujančius oro srautus. Prietaisas nustato ne tik anga keliaujančio oro srauto greitį, bet ir kryptį, taip pat tūrinį srautą ir temperatūrą. Nors iš pirmo žvilgsnio vėdinimo sistemų derinimas gali atrodyti gana nesudėtingas, norint užsitikrinti tinkamą jo atlikimą ir aukščiausio lygio oro vėdinimo sistemos efektyvumą, būtina jį patikėti savo sritį gerai išmanantiems profesionalams.

Didžiausią dėmesį skiriame tam, kad mūsų projektuojamos rekuperacinės sistemos visapusiškai atitiktų klientų poreikius, todėl į mūsų projektavimo kainą jau yra įskaičiuotas ir rekuperatoriaus balansavimas. Balansavimui naudojame Testo 417 anemometrą. Šią paslaugą galime suteikti ir atskirai, susisiekite su mumis dar šiandien ir susitarsime dėl jums patogaus darbų atlikimo laiko.

Įprastai rekuperatorius turi keturis standartinius darbo režimus: minimalus  darbo rėžimas siekia maždaug 20% galios, nes rekuperatorių nustatyti mažesniu intensyvumu dažniausiai neįmanoma, ypač kalbant apie naujus vėdinimo įrenginius.  Normalus rekuperacinės sistemos rėžimas dažniausiai siekia apie 50% prietaisų galios, intensyvus – apie 70% galios, o maksimalus – 100% galios.

Kitos neefektyvaus rekuperatoriaus veikimo priežastys

Nors, kaip jau minėjome anksčiau, oro srautų balansavimas arba dar kitaip vadinamas vėdinimo sistemų derinimas – ypač svarbus procesas, nuo kurio dažnai priklauso ir rekuperacinės sistemos efektyvumas bei kokybiškas paties rekuperatoriaus darbas. Vis dėlto, tai ne vienintelis darbas, kurį  reikėtų atlikti norint garantuoti maksimalų rekuperacinės sistemos veikimo efektyvumą. Siūlome susipažinti su kitomis, neefektyvų rekuperatoriaus veikimą lemti galinčiomis priežastimis:

1. Neisingas patalpų panaudos įvertinimas

Vienas pirmųjų dalykų, į kurį reikėtų atkreipti dėmesį prieš pradedant bet kokius vėdinimo sistemos įrengimo darbus – realios patalpų panaudos įvertinimas. Tik pagal ją galima nuspręsti, kaip dažnai ir koks oro kiekis patalpose turėtų būti pakeičiamas švariu, iš lauko atkeliaujančiu oru. Pavyzdžiui, 5 asmenų šeimai 150 kvadratinių metrų ploto bute reikalingas apie 70 l/s galingumo rekuperatorius. Dar vienas svarbus aspektas – lubų aukštis. Ne retai pabrėžiama, kad būstui, kurio lubos yra aukštesnės, reikalingas didesnis šviežio oro kiekis nei tam, kurio lubos žemesnės.

Nors renkantis rekuperacinę sistemą jos techniniuose parametruose nurodoma, kokio dydžio patalpoms rekuperatorius yra skirtas, šis rodiklis vėdinimo sistemų specialistų labiau vertinamas kaip apytikslis orientyras nei tikslus skaičiavimas, kuriuo būtina vadovautis. Jų teigimu, orą naudoja žmonės, o ne kvadratiniai metrai, todėl būtina atkreipti dėmesį į patalpomis nuolat besinaudojančių žmonių skaičių bei tai, kokiomis veiklomis jie patalpose užsiims. Jei rekuperacinę sistemą renkatės namams, kuriuose dirbate ir laisvalaikį leidžiate pasyviai, prireiks mažesnio galingumo rekuperatoriaus nei, pavyzdžiui, to paties dydžio salei, kurioje vyks fizinės treniruotės. Įsirengus nepakankamo galingumo rekuperacinę sistemą patalpoms, kuriomis naudojasi gana didelis skaičius žmonių, užtikrinti efektyvaus jos veikimo bus praktiškai neįmanoma.

2. Neprofesionalus vėdinimo sistemos suprojektavimas

Svarstant apie kokybišką patalpų vėdinimą vertėtų žinoti, kad, visų pirma, prieš pradedant darbus, turėtų būti paruošiamas projektas, kuris užtikrintų vėdinimo sistemos įrengimo darbų nuoseklumą ir tinkamą jų atlikimą. Dažnu atveju bandant sutaupyti vėdinimo sistemos projekto sąskaita, patalpose įrengiamas nepakankamas arba perteklinis vėdinimas, abiem atvejais patiriant papildomų nuostolių. 

Tam, kad vėdinimo sistemos projektas konkrečiam pastatui būtų parengtas, o vėliau įgyvendintas tinkamai, jo rengimą bei išpildymą rekomenduojame patikėti tik savo sritį gerai išmanantiems specialistams. Jie ne tik tinkamai apskaičiuoja vėdinimo sistemoje judančio oro kiekius, srautus, oro judėjimą konkrečiose patalpose, atstumus tarp oro paėmimo ir šalinimo angų, ortakių skersmenį, atlieka skaičiavimus, bet ir nurodo reikalingą rekuperatoriaus galią, todėl prietaisą savo būstui išsirinkti tampa gerokai lengviau.

vėdinimo sistemų derinimas ir projektavimas

Svarbu atkreipti dėmesį ir į tai, jog tam, kad vėdinimo sistema būtų įrengta iš tiesų tinkamai ir efektyviai, ji privalo būti projektuojama atsižvelgiant į pastato geografinę padėtį, jo šilumines, orinio sandarumo, architektūrines ir konstrukcines ypatybes. Svarbiais faktoriais šiuo atveju tampa ir šilumos, drėgmės, teršalų išsiskyrimas patalpose, kuriuos lemia patalpose esantys įrengimai, reali patalpų panauda bei pastato konstrukcijos, interjere naudojamos ar planuojamos naudoti medžiagos. Rengiant tokį projektą ne mažiau atsižvelgiama ir į klimato sąlygas,  lauko oro kokybę bei kitus, iš pirmo žvilgsnio ne itin svarbiais galinčius pasirodyti aplinkos veiksnius bei specifinius pastato paskirties reikalavimus.

Tam, kad vėdinimo sistemos projektavimas vėliau atneštų norimus rezultatus, ją reikėtų suprojektuoti taip, kad sistemos oro srautai galėtų būti sukonfigūruoti tinkamai. Dažnai paplitusi konfigūracijos klaida taip pat atsiranda, kai abiejų vėdinimo sistemos ventiliatorių greitis yra nustatomas ties 70 %, o difuzoriai sukami tol, kol pasiekiami norimi įleidžiamo ir išleidžiamo oro srautai. Vis dėlto beveik niekada oro tiekimo ir išleidimo ortakiuose pasipriešinimo slėgis nėra vienodas, todėl projektuojant vėdinimo sistemą ypač svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad abi ortakių linijos, o esant reikalui, ir įrangos ventiliatoriai, galėtų būti konfigūruojami atskirai (tokią konfigūraciją galima atlikti daugumoje šiuolaikinių vėdinimo sistemų). 

Bogai suprojektavus vėdinimo sistemą ir taip apribojant tinkamos konfigūracijos galimybes, vėdinimo sistema veiks garsiai, išaugs ir jos elektos energijos sąnaudos. Reikėtų atkreipti dėmesį ir į tai, kad vėdinimo sistemoje pasirinkus naudoti lanksčius plastikinius ortakius, juos konfigūruoti bus daug paprasčiau nei valcuotų ortakių sistemas.

3. Rekuperatoriaus įrengimas netinkamoje vietoje

Norint, kad patalpose įrengta vėdinimo sistema veiktų iš tiesų kokybiškai, ne mažai dėmesio reikėtų skirti ortakių pasirinkimui bei sprendimui, kurioje vietoje montuoti rekuperacinę sistemą. Nors šiuo metu dauguma rinkoje paklausių, aukšta kokybe pasižyminčių rekuperatorių veikia ypač tyliai,esant galimybei, šiuos prietaisus vis tiek rekomenduojame įsirengti atskiroje patalpoje. Tai – paprasčiausias būdas garantuoti maksimalią rekuperacinės sistemos skleidžiamo garso izoliaciją, užtikrinant, jog namuose įrengto rekuperatoriaus garsas netrukdys nei darbui, nei poilsiui. 

Svarbu paminėti ir tai, jog turėdami galimybę rekuperatorių įmontuoti atskiroje erdvėje, taip pat galėsite daugiau dėmesio skirti svarbiausioms rekuperacinės sistemos savybėms, tokioms kaip efektyvumas, elektros energijos sąnaudos, šilumogrąža ir drėgmės grąžinimo galimybės bei mažiau atsižvelgti į tokius dalykus, kaip rekuperatoriaus garsas ar dydis.

rekuperatorius

Bene pagrindinis reikalavimas, kurį turi atitikti patalpos, kad jose būtų galima įrengti rekuperacinę sistemą – nuolat jose besilaikanti, ne žemesnė nei 15° C temperatūra. Todėl, jei rekuperacinei sistemai sugalvojote skirti vietos garaže ar palėpėje, visų pirma, įsitikinkite, kad šiose patalpose nuolatinė temperatūra nebūtų per žema. Dar vienas, gana svarbus dalykas – rekuperacinę sistemą reikėtų montuoti taip, kad priėjimas prie jos nebūtų itin komplikuotas. Nors šiais laikais dauguma profesionalių sistemų yra valdomos tiek valdikliu ant įrenginio, tiek išnešamu pulteliu arba mobilia programėle, o jas nustačius pirmą kartą papildomai šių reguliuoti nereikia, pasitaiko situacijų, kai rekuperatoriams tenka atlikti profilaktinę priežiūrą ar panašius techninius darbus. 

Verta paminėti ir tai, kad mūsų darbų praktikoje ne retai pasitaiko atvejų, kai dėl mažo gyvenamųjų patalpų ploto vėdinimo sistemos įrengimui galima skirti tik ribotą plotą. Tokiu atveju tinkamiausios vietos vėdinimo sistemai taip pat vertėtų paieškoti, net jei ši nebus idealiausias galimas pasirinkimas. Mūsų komandos gana dažnai svarstoma ir klientams siūloma alternatyvi vėdinimo sistemos įrengimo vieta – specialiai įrenginiui pritaikyta spinta. Ši ne tik paslepia prietaisą, negadindama gyvenamųjų patalpų interjero, bet ir leidžia panaudoti ne mažai garso izoliaciją sustiprinti galinčių priemonių, tokiu būdu jūsų namuose užtikrinant komfortišką tylą.

Kalbant apie ne mažiau svarbų vėdinimo sistemos įrengimo etapą – ortakių montavimą, būtina paminėti tai, jog, nepriklausomai nuo būsto dydžio, oro padavimo ortakiai turi būti montuojami visuose miegamuosiuose (pagrindiniame miegamajame reikėtų rinktis didesnį oro srautą galinčius generuoti prietaisus). Siekiant itin efektyvios oro kaitos, oro padavimo ortakiai turėtų būti montuojami ir svetainėje bei virtuvėje. Kalbant apie oro ištraukimo ortakius, šiuos būtina įsirengti vonioje, tambure, koridoriuje, spintoje ir virtuvėje. Padavimo ir ištraukimo ortakių kiekis turi sutapti, ne mažiau svarbūs ir atstumai tarp oro paėmimo ir šalinimo angų bei pats ortakių skersmuo.

Mūsų pasiūlymas

Atsižvelgiant į naujos statybos namams būdingą ypač aukšto lygio sandarumą, norint užtikrinti tinkamą oro cirkuliaciją, vėdinimo sistemos įrengimas tampa neišvengiamu sprendimu, tačiau, tik patyrusių meistrų individualiam pastatui parinkta, profesionaliai suprojektuota ir integruota vėdinimo sistema gali užtikrinti komfortabilią gyvenimo ir darbo aplinką.

Profesionalių vėdinimo sistemų pardavime bei įrengime specializuojamės jau ne vienerius metus, todėl galime pasiūlyti kompetetingų specialistų konsultaciją visais, su vėdinimo sistemomis susijusiais klausimais. Atstovaudami vokiškos kokybės rekuperatorius Zehnder, ne tik padėsime išsirinkti aukščiausios kokybės, jūsų patalpoms tinkamą įrenginį, bet ir profesionaliai atliksime visos vėdinimo sistemos projektavimą, kartu rekomenduodami, kurioje vietoje rekuperacinę sistemą būtų įsirengti protingiausia. Tik profesionaliai paruošus vėdinimo sistemos projektą, jo įrengimo bei oro sistemų derinimo darbus bus galima atlikti tinkamai.

Susisiekite su mumis dar šiandien ir užsiregistruokite konsultacijai! Tik atidžiai įvertinę techninius patalpų duomenis bei jūsų poreikius, galėsime pasiūlyti jums tinkamiausią sprendimą bei nurodyti tikslią darbų kainą ir jų atlikimo laiką.

X